Lineaire hypotheek

Een lineaire hypotheek is een hypotheek waarbij u maandelijks een vast bedrag aflost. Dit bedrag wordt berekend door het leningbedrag te delen door het aantal periodieke aflossingen. Aan het eind van de looptijd is de gehele hypotheek afgelost. Door de maandelijkse aflossingen nemen de restantschuld en de maandelijkse rentebedragen in de loop van de tijd af. In het begin van de looptijd zijn de maandlasten verhoudingsgewijs hoog. Dan is het leenbedrag namelijk nog hoog (hoge hypotheekrente lasten) en komen de vaste aflossingskosten daar nog eens bovenop. 

Deze hypotheekvorm voorziet niet in een dekking bij overlijden. Een passende overlijdensrisicoverzekering kan apart worden afgesloten.

Lineaire hypotheek
  • 1
  • 5
  • 10
  • 15
  • 20
  • 25
  • 30
  • restschuld
  • aflossing
  • rente

Voor wie?
Mensen die geen moeite hebben met een iets hogere maandlast aan het begin van de looptijd, kunnen kiezen voor de lineaire hypotheek. Denk daarbij bijvoorbeeld aan tweeverdieners waarbij al duidelijk is dat één van de partners op termijn minder gaat werken en dus minder gaat verdienen. De fiscale aftrekbaarheid neemt maandelijks af door de maandelijkse aflossing. 

Wat zijn de voordelen?
Omdat u maandelijks aflost, ziet u daadwerkelijk uw hoofdsom lager worden en daalt ook uw maandelijkse hypotheeklast.

Wat zijn de nadelen?
De twee grootste nadelen zijn de afnemende fiscale aftrekbaarheid (oftewel u krijgt steeds minder terug van de fiscus) en de erg hoge maandelijkse lasten aan het begin. Juist om deze twee redenen wordt deze hypotheekvorm relatief gezien heel weinig gekozen. 

Bekijk de andere hypotheekvormen

Vragen over deze hypotheekvorm?

Meer weten over een annuïteitenhypotheek of een andere hypotheekvorm? Bel 0485-849320 of mail naar info@hurkmansfinancieeladvies.nl.

Neem contact op