Aflossingsvrije hypotheek

Bij een aflossingsvrije hypotheek wordt volstaan met het betalen van rente. Aflossing van de lening gebeurt in principe aan het eind van de leningperiode of als het onderpand wordt verkocht. U bent dus gedurende de gehele looptijd van de lening rente verschuldigd over de volle hypotheeksom. Fiscaal levert dat dan ook de maximaal mogelijke rente-aftrek op. Vergeleken met andere hypotheekvormen heeft u bij de aflossingsvrije hypotheek de laagste netto maandlasten.

De nieuwe hypotheekregels schrijven voor dat de aflossingsvrije hypotheek niet meer mag bedragen dan 50% van de vrije verkoopwaarde van uw woning.

Aflossingsvrije hypotheek
  • 1
  • 5
  • 10
  • 15
  • 20
  • 25
  • 30
  • restschuld
  • rente

Voor wie?
Deze hypotheekvorm kan een uitkomst bieden bij mensen die op enig moment hun maandelijkse lasten willen dempen.

In het overgangsrecht is de hypotheekrente in principe fiscaal aftrekbaar. Wordt er een aflossingsvrije hypotheek afgesloten onder de nieuwe wetgeving (vanaf 2013), dan valt deze in Box 3 en is de betaalde hypotheekrente niet fiscaal aftrekbaar. 

Wat zijn de voordelen?
Doordat u niet aflost en ook geen kapitaal opbouwt om af te lossen, zijn uw maandelijkse lasten lager dan wanneer u wel aflost.

Wat zijn de nadelen?
Het niet aflossen geeft een risico. U blijft een hypotheek houden totdat u het huis verkoopt. Zolang u in uw huis blijft wonen komt u nooit uit de schulden. Valt de aflossingsvrije hypotheek in het overgangsrecht dan geldt dat het belastingvoordeel na maximaal 30 jaar vervalt waardoor uw netto lasten toenemen. In de nieuwe hypotheekwetgeving valt de aflossingsvrije hypotheek in Box 3 en mede daardoor is de maximale leencapaciteit ook lager.

Bekijk de andere hypotheekvormen

Vragen over deze hypotheekvorm?

Meer weten over een annuïteitenhypotheek of een andere hypotheekvorm? Bel 0485-849320 of mail naar info@hurkmansfinancieeladvies.nl.

Neem contact op